APN Orange

Ustawienia APN Orange

Połączenie z Internetem mobilnym – GSM, wymaga podania kilku ważnych parametrów są to:

1) APN statyczny: internet
2) Numer wybierania / dostępowy: *99#
3) Nazwa użytkownika: internet
4) Hasło: internet

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter wszystkie parametry wpisujemy małymi literami. Przykład wprowadzenia parametrów w aplikacji Mobile Partner dostarczonej przez producenta (większości) modemów 3G firmy Huawei:
Połączenie z Internetem stacjonarnym – CDMA, parametry to:

1) APN statyczny: [pole_puste]
2) Numer wybierania / dostępowy: #777
3) Nazwa użytkownika: cdma@orange
4) Hasło: orange

Należy zwrócić uwagę na wielkość liter wszystkie parametry wpisujemy małymi literami.

2 komentarze: